משרד עורכי דין יורם גולדברג

 

יצירת קשר
 נושא הפניה:
 שם מלא:
 דואל:
 טלפון:
 פרטי פניה:
מידע משפטי
סיפורי הצלחה!
הרווחתם - כך הצליחו תושבים בהוד השרון להפחית היטל השבחה שנדרשו לשלם על נכס שבבעלותם, וחסכו לעצמם עשרות אלפי שקלים.

צוואה בעל-פה

צוואה בעל פה היא אחת מצורות הצוואה האפשריות בהתאם לחוק הירושה - התשכ"ה 1965. הצוואה בעל פה פחות נפוצה ועל מנת להשתמש בה יש צורך בנסיבות מיוחדות המצוינות בחוק הירושה. צוואה בעל פה תהיה בת תוקף אם גם תעמוד בדרישות הצורניות שמציב חוק הירושה, אשר נועדו לאפשר לבית המשפט, במידת הצורך, להכריע בנושא תקפותה, כלומר לראות אותה כמייצגת את גמירות דעתו של המצווה.

אופייה הייחודי של צוואה בעל פה

צוואה בעל פה נבדלת מצורות הצוואה האחרות בכך שהיא אינה נעשית ע"י המצווה בכתב אלא נאמרת בעל פה, המצווה אינו רואה את נוסח הצוואה הכתוב אל מול עיניו ואינו חותם עליו, ולכן 'קם החשש' כי הצוואה שבעל פה תיכשל בשיקוף מלא ומדויק של רצון המצווה.

סעיף 23 לחוק הירושה - הנסיבות המצדיקות והדרישות הצורניות



"(א) שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

(ג) צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים."

משמעותו של דבר בעשיית צוואה בעל פה :

על המצווה להיות בעת אמירת הצוואה "שכיב מרע" או "מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות". עליו לומר את דבר הצוואה בפני שני עדים המבינים את שפתו. על העדים לרשום בזיכרון-דברים את דברי המצווה בציון נסיבות אמירתם, וכן לחתום על זיכרון-הדברים שהוכן. על זיכרון-הדברים החתום להיות מופקד בבית משפט כך שהרישום, החתימה וההפקדה יתבצעו "ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם".

מי רשאי לצוות בעל-פה

חוק הירושה, בסעיף 23 (א) מציין, כאמור, שתי קטגוריות נפרדות בנוגע לכשירותו של אדם לערוך צוואה בעל פה, וזאת בהיותו "שכיב מרע" או "מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות"

המונח "שכיב מרע"

המונח "שכיב מרע" כוונתו חולה הנוטה למות והוא נקלט מהמשפט העברי ומוגדר כך : "החולה שתשש כוח כל הגוף וכשל כוחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגליו בשוק והרי הוא נופל על המיטה".

המונח "אדם העומד מול פני המוות"

"המבחן לבדיקה אם אדם עומד מול פני המוות הוא סובייקטיבי ואובייקטיבי. על פי התנאי הסובייקטיבי, על המצווה לראות עצמו מול פני המוות, ואילו מכוח התנאי האובייקטיבי, מערכת הנסיבות צריכה להיות כזאת, שבמסגרתה יוכל המנוח באורח סביר לאמץ את הדעה כי הוא עומד מול פני המוות" (ע"א 631/88).

פגמים בצוואה בעל-פה

במידה וקיימים פגמים בצוואה בעל פה, אפשר שאלה ניתנים לתיקון על פי סעיף 25 לחוק הירושה, וזאת כאשר בית המשפט משתכנע באמיתותה של הצוואה בעל פה, ואולם יש לשים לב שלא כל פגם יוכל להיות מוכשר לפי סעיף זה, וישנם פגמים יסודיים שהחוק אינו מקנה את הרשות לתקנם.

הבהרה משפטית

המאמר הינה סקירה כללית בלבד ואין לראות במידע זה כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על המידע בכל פעולה הקשורה בנושא, ויש לפנות לייעוץ אצל עורך דין מוסמך.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

מאמרים טיפים ומידע משפטי



קישורים מומלצים | צור קשר | מפת האתר
עיצוב האתר | Designful studio בנית אתרים - OzDesign