משרד עורכי דין יורם גולדברג

 

יצירת קשר
 נושא הפניה:
 שם מלא:
 דואל:
 טלפון:
 פרטי פניה:
מידע משפטי
סיפורי הצלחה!
הרווחתם - כך הצליחו תושבים בהוד השרון להפחית היטל השבחה שנדרשו לשלם על נכס שבבעלותם, וחסכו לעצמם עשרות אלפי שקלים.

מתנה במקרקעין

חוזה מתנה במקרקעין

חוזה מתנה במקרקעין, להבדיל מחוזה רגיל, מהותו – חוזה חד צדדי שבו הצד נותן המתנה הינו המתחייב ומצהיר הרצון המרכזי כלפי מקבל המתנה שהינו הנהנה העיקרי (אם לא היחידי). בחוזה המתנה אינטרס ההסתמכות של הניצע – מקבל המתנה מקבל משמעות פחותה מרצונו של נותן המתנה וכאשר נערך תצהיר או הסכם בכתב להענקת מתנה במקרקעין כגון דירה או קרקע, אשר לא שולמה ולא התקבלה כנגדה כל תמורה, תהיה זו עסקת מכר ורכישה במקרקעין לכל דבר.

מתנה במקרקעין ודרישת הרישום לפי חוק המקרקעין

חוק המתנה, תשכ"ח 1968 קובע בסעיף 1 כי מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה , וכי דבר המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות, וכן כי מתנה יכול שתהא בויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו.

סעיף 2 לחוק המתנה קובע כי מתנה נגמרת בהקניית דבר המתנה על ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה, ואילו כאשר "דבר המתנה" היא זכות בעלות במקרקעין, הרי דרך הקנייתה מוסדרת בחוק המקרקעין, ועל כן היא טעונה רישום, ועסקה שלא נגמרת ברישום רואים בה כהתחייבות לעשות עסקה (סעיף 7 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969).

אם כן, במתנה במקרקעין, כל עוד לא בוצע רישום בפנקסי המקרקעין בגין המתנה, רואים בה כהתחייבות לתת מתנה בעתיד , ואין המתנה נחשבת כמתנה לאלתר אשר נגמרה בהקניה.

זכות החזרה מהתחייבות לתת מתנה במקרקעין

סעיף 5 לחוק המתנה דן ביכולתו של נותן מתנה לסגת מהתחייבותו לתת המתנה ומצוין בסעיף 5 (ב) לחוק המתנה כי "כל עוד מקבל המתנה לא שינה מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור מימנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו" (סעיף 5 (א) לחוק המתנה).

את סעיף 5 (ב) לחוק המתנה יש לקרוא ביחד עם סעיף 5 (ג) שקובע כדלקמן : "רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן."

אם כן, עיננו הרואות, כי לזכות המתחייב לתת מתנה במקרקעין נתונה קשת רחבה של מקרים בהם יכול לסגת מהתחייבותו, כל עוד לא הושלמה ההקניה, ומספיק כי יתקיימו כלפיו תנאי סעיף 5 (ב) ואו 5 (ג) לחוק המתנה, ודי באחד מהם.

פרשנות בית משפט לביטוי "התנהגות מחפירה" של מקבל מתנה במקרה קרבה משפחתית

בע"א 350/96 נוקט כב' השופט טירקל בפרשנות מרחיבה המקלה על מי שהתחייב לתת מתנה לחזור בו מהתחייבותו , וזאת כאשר הוא נדרש לפרש את הביטוי התנהגות מחפירה, במקרים של מתנות שניתנו על רקע של קרבת משפחה.

בפסק דין שניתן בבית משפט השלום לענייני משפחה מדגיש כב' השופט גביזון את הגישה המרחיבה בדבר יכולתו של המתחייב ליתן מתנה לסגת מהתחייבותו כדלקמן :

"על מקבל המתנה לנהוג בדרך ארץ, בכבוד ובהכרת תודה בנותן המתנה , ועל אחת כמה וכמה שמדובר ביחסי אב ובנו. חובת כיבוד הורים, צריך שתקבל את מלוא משמעותה, במיוחד כאשר זו באה במסגרת עסקה חוזית, בכלל, וכאשר מדובר בחוזה שהוא מתנה, בפרט" . (תמ"ש 14798-03-11)

זכות החזרה של נותן המתנה תהיה תוך שמירה על עקרון תום הלב

לעיתים גם כאשר זכות החזרה קיימת לנותן המתנה, הרי שבית המשפט יפסוק במקביל פיצויים לטובת מקבל המתנה, וזאת במקרים בהם השקיע השקעות כספיות משמעותיות לאור הסתמכותו על ההתחייבות, ובכך מוצא בית המשפט את האיזון הראוי שבין זכות החזרה מהתחייבות למתנה לבין שינוי מצבו של מקבל המתנה בהסתמך על ההתחייבות. בית המשפט מדגיש את עקרונות תום הלב גם במקרים של חזרה מהתחייבות לתת מתנה באומרו כי " זכות החזרה צריך שתעשה תוך שמירה על עקרונות של תום לב והתנהגות הוגנת". (תמ"ש 7990-09, השופט צבי וייצמן)

זכות החזרה מהתחייבות לתת מתנה במקרקעין הינה זכות אישית שלא ניתנת להורשה

הזכות לחזור בו מן המתנה, אם השתיירה בידי נותן המתנה, הנה זכות אישית שאינה עוברת בירושה ליורשיו או למנהלי עזבונו. היה ונותן המתנה הלך לעולמו, לפני שנרשם הנכס במקרקעין על שם מקבל המתנה, לא יוכלו יורשיו, עפ"י ההלכה ( ע"א 11/75), לבטל את המתנה, שהרי הזכות לביטול התחייבות למתנה, הינה זכות אישית שאינה ניתנת להורשה.

למשרדינו ניסיון רב שנים והינו בקיא בהסכמי מתנה במקרקעין, ייצוג משפטי בהסכמי מתנה וכיוצ"ב. נשמח להעניק לכם את שירותינו.
>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

מאמרים טיפים ומידע משפטיקישורים מומלצים | צור קשר | מפת האתר
עיצוב האתר | Designful studio בנית אתרים - OzDesign